CONTACT USDr. Pawel W. Majewski

Department of Chemistry, University of Warsaw
Biological and Chemical Research Center, R.1.22

101 Zwirki i Wigury, 02089, Warsaw, Poland

E-mail: pmajewski@chem.uw.edu.pl


Dr Paweł W. Majewski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089, Warszawa

Email: pmajewski@chem.uw.edu.pl

Tel: (0048) 225526548Invoices:

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66